OVERBEVISNING


 

FREMSYNTHET

Nettopp det å være fremsynt og engasjere seg i det som rører seg i samfunnet, har vært en medvirkende faktor for suksessen i firmaet.

”Vi har aldri vært redde for å forfølge en god idé. Jeg husker da jeg sto på en mark i USA og så ut over en rekke staller som var bygget etter samme konsept, og tenkte; dette skal jeg være den første i Danmark til å bygge. Så da jeg kom hjem, gikk vi i gang med å utvikle Ø-stallen og det er siden blitt til Eurofarmkonseptet. Mange av de nye tiltakene vi utvikler er kommet fra byggherren selv. Vi er kjent for å være innovative og villige til å teste ut nye veier, men sånn å forstå at våre velutprøvde byggekonsepter danner grunnlaget for alt det vi foretar oss”, forteller John Gråkjær.

 

HVA SETTER DET HELE I GANG?

Der er i følge John Gråkjær tre viktige brikker som skal falle på plass for at å bli en iverksetter - motivasjon, vilje og en god idé.
”Man skal kunne forestille seg hvor ens virksomhet er på vei, motivasjonen som ligger i å kunne se for seg hvordan det skal se ut om ett eller fem år, er viktig. I enhver utvikling oppstår det problematiske perioder, og da er det viktig å være godt motivert. De gangene hvor det gjør vondt å drive virksomhet, skal viljen kunne bære det hele igjennom. Her i firmaet har vi opplevd kriser i bygget, og da er det viktig at man er tro mot sine fremtidsplaner, gjør litt korrigeringer og ellers holder ut”, uttaler John Gråkjær.
 

DYKTIGE MEDARBEIDERE

Hvis du kun ser farene i bransjen og ikke utfordringene, så bør du la være å bli selvstendig! Det viktigste er imidlertid at de ideene som driver firmaet er bærekraftige, og for å få dem på banen, er du nødt til å ha dyktige medarbeidere.
"Jeg sier til mine ledere at de skal ansette mennesker som er dyktigere enn dem selv, det har alltid jeg gjort. Ingen virksomhetsleder kan alt, så kjøp deg til den kompetansen du ikke selv er i besittelse av. Det hender naturligvis at jeg ansetter en person som ikke passer inn i teamet, og da er det viktig å påta seg det ansvaret og si: Jeg er lei for det, men jeg har ansatt deg ut fra litt gale premisser, det er min skyld – er det ikke best at våre veier skilles her? Så kan medarbeideren gå ut i verden uten at det føles som et nederlag. Det er også viktig å sikre seg en god bank som har tillit til deg. Hvis den finansielle delen ikke er i orden kan du ikke drive virksomhet – her er en dyktig revisor et must,” forklarer John Gråkjær.


”Du må vise tillit for å få tillit”
Med kompetente medarbeidere og et konsept som har en viss etterspørsel, er du godt i gang. Nå handler det om at selgerkorpset er klare, at tegnere og prosjektledere er omhyggelige og at håndverkeren kan faget sitt. ”Her er det viktig for meg at hver enkelt medarbeider føler at det er hans eller hennes virksomhet”, sier John Gråkjær ─ "Du må vise tillit for å få tillit”.


STOR TILFREDSHED I JOBBEN

Med stor grad av frihet under ansvar, tar alle den oppgaven som ligger foran dem som en utfordring som det er viktig å løse etter aller beste evne. De verdiene som ligger i å være ekspert på ens eget område, gir en stor tilfredshet i jobben, og med ansvarsfølelsen kommer troverdigheten. Nettopp ordene ”troverdighet og ekspertise” er to ord som skal kjennetegne Gråkjær A/S.
”Vi har vært gjennom en prosess for å finne selve Gråkjærånden, og der var stor enighet om at nettopp de to ordene skulle lyse over alle våre aktiviteter. Dertil har vi en rekke setninger som indikerer hvordan vi gjerne vil leve ut verdiene. Det består blant annet i at vi skal ”Vi skal ha det gøy”, hvilket det er viktig for meg at alle medarbeidere har. Vi er et festglad firma, som gjerne feirer et godt resultat med et stort arrangement”, sier John Gråkjær med et smil og fortsetter: ”Glade medarbeidere er dyktigere til å velge den riktige løsningen i en gitt situasjon, de blir mer idérike og så senker det sykdomsfraværet. Så det er stor grunn til å være oppmerksom på om virksomhetens ansatte trives. Som et tilbud til våre ansatte har vi kantineordning, treningssenter og meditasjonsrom”. Det er bare noen av de medarbeidergoder firmaet tilbyr, og det kommer hele tiden nye til.


KARISMATISK LEDER UTEN NYKKER

John Gråkjær har aldri deltatt i Ervervsnettverk eller vært på lederkurs, allikevel er han kjent som en karismatisk leder uten nykker. Han finner inspirasjonen til utvikling ved å delta på møder med lederne og stille de riktige spørsmålene for å bringe dem videre. Dessuten er det mye at hente på å være oppmerksom på det som rører seg og hele tiden ligger i forkant av utviklingen. ”Som virksomhetseier jobber du hele tiden med både hjernen og hjertet, så det er viktig å ha en avslappende fritidsinteresse - jeg tar meg tid til å spille golf når jeg trenger å koble helt av”, avslutter John Gråkjær.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk