GRÅKJÆR A/S

NORDEUROPAS LEDENDE TILBYDER AV NØKKELFERDIGE TOTALENTREPRISER


GRÅKJÆR A/S er delt opp i 4 virksomhetsområder:

  • GRÅKJÆR Næringsbygg
  • GRÅKJÆR Landbruk
  • GRÅKJÆR Akva
  • ​GRAAKJAER GmbH

Vår virksomhet har sine røtter i Danmark, hvor stifteren av firmaet og navngiveren John Gråkjær i 1973, som en tyveårig tømmermester, gjennomførte sitt første nøkkelferdige landbruksbygg i Fjaltring. Dermed la han grunnmuren til det GR ÅKJÆR A/S som i dag opererer i store dele av Europa.

Som hovedentreprenør / totalentreprenør realiserer vi individuelle og nøkkelferdige landbruks- og industribygg.
Vi tilbyr mange ulike former for ytelser, og ytelsene ligger hovedsakelig innenfor komplett prosjektstyring, hvor man begynner med den første rådgivning, deretter planlegging, kalkulasjon, godkjennelse, byggeledelse og til sist betjening av det ferdige byggeprosjektet.

En åpen og kommunikativ væremåte er en viktig del av virksomhetskulturen.
Fokuset ligger på økonomiske og helhetsorienterte byggeløsninger i et konstruktivt samarbeide mellom byggherre og Gråkjærs medarbeidere.

TROVERDIGHET OG EKPERTISE

- det er våre kjennetegn!

Hos Gråkjær A/S får du automatisk tilgang til et bredt spekter av kompetanser innenfor moderne bygningskonstruksjon. Mer enn 120 eksperter der hver især brenner for nettopp sitt felt. Ovenstående er din garanti for presisjon i alle byggeprosjektets faser. Garanti for at din kommende bygning lever opp til alle lover og reglementer, at lokalene produserer, lagrer og fungerer optimalt – og utvikles fortløpende når behovene med tiden endres.

I Gråkjær A/S tenker vi nytt på en plattform av gamle dyder. Troverdighet, ordholdenhet, utvikling og orden i tingene, er således fundamentale veiskilt i vårt daglige arbeid.
Kontakt oss og fortell om dine byggeplaner.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk