RENTABILITETSANALYSE


Hva er rentabiliteten i ditt kommende stallprosjekt?

Du kan ved Gråkjær Miljøsenter få hjelp til å avklare hvordan rentabiliteten er i ditt prosjekt. Det gir deg en mulighet til å avklare tidlig hvordan økonomien er i byggeprosjektet og om det er nødvendig med til- eller fravalg for å oppnå ønsket økonomisk resultat.

Du får et gjennomarbeidet materiale som du kan bruke som grunnlag for beslutninger overfor rådgivere, banker og kredittforeninger.

I den grad du ønsker det, kan vi knytte prosjektet sammen med den generelle økonomien i din prestasjon og gi deg et godt estimat av den totale økonomien når prosjektet er iverksatt.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk