SMOLT


Gråkjær opfører landbaserede fiskeopdrætsanlæg. Vi opfører blandt andet sættefiskeanlæg til 5-500 grams smolt. 

RAS-anlægget benytter sig af recirkulationsteknologien, som sikre opdræt af sunde og raske fisk. RAS-anlæg står for ’Recirculated Aquaculture System’. I princippet består RAS-anlægget af flere tanke, forbundet til et vandbehandlingssanlæg, hvor vandet renses, for derefter at returneres i tankene.

RAS-anlæggene er til gavn for både fisk og forbrugere. Fiskene lever i et kontrolleret miljø, hvor de får optimale vilkår. RAS-anlægget behandler vandet til den rette kvalitet og temperatur, som er ideel for fiskens vækst og sundhedstilstand, hvor spredning af fiskesygdomme næsten helt kan undgås. Desuden skader man ikke det naturlige miljø ved at udlede vand med fiskeekskrementer og foderrester, idet slammet bliver opsamlet på anlægget for at enten blive kørt til et biogas- eller på forbrændingsanlæg. Forbrugerne kan i sidste ende nyde godt af den gode smag samt smage det i kødkvaliteten på fisken.

Til inspiration kan du se flere RAS-anlæg referencer, som Gråkjær har opført eller som i øjeblikket er under opførsel; Osland Settefisk AS, Sævareid Fiskeanlegg, Salangfisk, Danish Salmon A/S

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk