SMOLT


Gråkjær oppfører landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. Vi oppfører blandt annet settefiskeanlegg til 5-500 grams smolt. 

RAS-anlegget benytter seg av resirkulasjonsteknologien som sikrer oppdrett av sunn og frisk fisk. RAS-anlegg står for ’Recirculated Aquaculture System’. I prinsippet består RAS-anleggget av flere tanker forbundet til et vannbehandlingssanlegg, hvor vannet renses og deretter returneres i tankene.

RAS-anleggene er til gavn for både fisk og forbrukere. Fiskene lever i et kontrollert miljø hvor de får optimale vilkår. RAS-anlegget behandler vannet til den rette kvalitet og riktig temperatur som er ideel for fiskens vekst og helsetilstand, hvor spredning av fiskesykdommer nesten helt kan unngås. Dessuten skader man ikke det naturlige miljøet ved å utlede vann med fiskeekskrementer og rester av for, idet slammet blir samlet opp på anlegget, og deretter transporteres til et biogass- eller forbrenningsanlegg. Forbrukerne kan i siste ende nyte godt av den gode smaken, samt smake det i kjøttkvaliteten på fisken.

Til inspirasjon kan du se flere RAS-anleggsreferanser som Gråkjær har oppført: Osland Settefisk AS, Sævareid Fiskeanlegg, Salangfisk, Danish Salmon A/S

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk