UNDERVISNING


Til ledere og lærere på landbruksskolene  

Gråkjær tilbyr undervisning til elevene i vår spisskompetanse.

Basert på våre praktiske erfaringer med miljøvurderinger, vurderinger av MaxProduktion, miljøtillatelser, prosjektering og dimensjonering av stallanlegg samt forretningsstrategi og lønnsomhet, er vi glade for å tilby undervisning i disse emnene.

Siden 2008 har vi gjennom vårt opplæringstilbud undervist ca. 500 studenter ved mange av landets landbruksskoler. Denne undervisningserfaringen og erfaringen med vår virksomhet ønsker vi å bidra med som et supplement til deres daglige undervisning i emner om miljø og konstruksjon.

Vi kan undervise i korte kurs med for eksempel 3 timers varighet eller delta i et langsiktig undervisningsforløp/fag. Emnene kan være: Miljøinnsikt på eiendomsnivå, miljøvurdering og godkjenning, miljøstrategi, forretningsstrategi, lønnsomhet, prosjektering og dimensjonering av stallanlegg, teknologi i moderne stallanlegg, problemstillinger mellom miljø og moderne husdyrproduksjon og mange andre.

Emnene planlegges i detalj i samsvar med dere, slik at dere og elevene får best mulig utnytte.

  • Kontakt Hanne Bang for ytterligere opplysninger og avtaler om undervisning på 51182855 eller hab@graakjaer.dk
  • Prisen er 850,- kr pr avholdt leksjon ved minimum 3 leksjoner pr gang.
  • Kjøring avtales direkte med de aktuelle skolene.
  • I forhold til bygg vil det være svine- og melkeproduksjon som dekkes.
  • Emnene innenfor miljø kan også dekke mink og fjærkre.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graaakjaer.dk